เกร็ดความรู้

🌻 มะเม่า (หมากเม่า, มะเม่าหลวง)

มะเม่าหลวง มะเม่า มะเม่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Anti […]

🌻 สรรพคุณและประโยชน์ของมะเม่า

ผลมะเม่าสุกจะมีสารแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) […]

🌻 ทำกล้วยตากทานเองง่าย ๆ

ทำกล้วยตากทานเอง มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ กล้วย […]