งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาว
จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

ททท. ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี”  จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 – 13 ตุลาคม 2562

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาและถือปฏิบัติสืบทอดกันมานาน จนกลายเป็นประเพณีประจำจังหวัดสกลนคร จากความเชื่อความศรัทธาผสานกับภูมิปัญญาของชาวสกลนคร สร้างสรรค์ความวิจิตรงดงามของปราสาทผึ้งได้อย่างตระการตา

การประดิษฐ์ปราสาทผึ้งของชาวสกลนครนั้น สร้างสรรค์อิงตามพุทธประวัติครั้งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันปวารณาออกพรรษา พระพุทธเจ้าตรัสอำลาพระอินทร์ เพื่อเสด็จลงสู่เมืองมนุษย์ พระอินทร์จึงเนรมิตบันไดเงิน บันไดทอง และบันไดแก้วมณีให้พระองค์ได้เสด็จลงมา เทวดา มนุษย์ ครุฑ นาค สัตว์นคร ต่างชื่นชมในพระบารมีของพระพุทธองค์และเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลนั้น และเกิดจินตนาการมองเห็นปราสาทวิมานสวยงามบนสรวงสวรรค์ จึงรู้ชัดว่าการที่จะได้ไปอยู่ในปราสาทสวยงามได้นั้น จะต้องสร้างบุญสร้างกุศล ประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักธรรม

จากความเชื่อนี้เอง จึงเกิดการคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์ปราสาทให้มีลักษณะคล้ายปราสาทราชมณเฑียรบนสวรรค์ชั้นวิมาน นอกจากนั้นการประดิษฐ์ปราสาทผึ้งยังมีความเชื่อว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ผู้ที่ล่วงลับและร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลร่วมกันในช่วงเทศกาลออกพรรษาอีกด้วย

การประดิษฐ์ปราสาทผึ้งของชาวสกลนคร แต่เดิมเป็นการประดิษฐ์ปราสาทผึ้งแบบโบราณ หรือเรียกว่า “ต้นผึ้ง” โดยการเอากาบของต้นกล้วยมาทำเป็นโครง แกะสลักเป็นลวดลายต่างๆ แล้วตกแต่งด้วยดอกผึ้งได้อย่างงดงาม ซึ่งต่อมามีการพัฒนาและประยุกต์ ผสมผสานการแกะสลักดอกผึ้งและประติมากรรมบนแผ่นเทียน ทำให้เกิดเป็นปราสาทผึ้งแบบประยุกต์ที่มีขนาดใหญ่งดงามด้วยลวดลายอย่างวิจิตรบรรจงและมีเรื่องราวที่เกิดจากความร่วมแรงและร่วมใจของชุมชนต่างๆ ในเมืองสกลนคร และยังคงอนุรักษ์ทั้งการประดิษฐ์ปราสาทผึ้งโบราณและการประดิษฐ์ปราสาทผึ้งประยุกต์

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งของจังหวัดสกลนครในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณสนามมิ่งเมืองและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เขตเทศบาลนครสกลนคร จ.สกลนคร โดยนักท่องเที่ยวสามารถไปร่วมงานสัมผัสความงดงามตระการตาของขบวนแห่ปราสาทผึ้งพร้อมขบวนแห่วัฒนธรรมพื้นบ้านที่สวยงาม อาทิ เช่น การแสดงเกี่ยวกับประเพณีโบราณของชาวสกลนคร วิถีชีวิตชาติพันธุ์ชาวสกลนคร การแสดงฟ้อนภูไทสกลนคร รำมวยโบราณและฟ้อนหางนกยูง เป็นต้น โดยขบวนแห่จะมีขึ้นในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จากบริเวณถนนหน้าศูนย์ราชการไปจนถึงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารและร่วมพิธีถวายต้นผึ้งเป็นพุทธบูชา

พร้อมกันนั้นยังมีการจัดการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณบึงหนองหาร ชมการฟ้อนหางนกยูงบนหัวเรือที่หาชมได้ยาก และการจัดจำหน่ายสินค้าโอทอปของดีเมืองสกลนครให้นักท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานได้เลือกซื้อเป็นของกินของฝาก เช่น ผ้าย้อมครามจากกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิตโดยตรง เนื้อโคขุนโพนยางคำที่เลื่องชื่อของสกลนคร ไวน์และน้ำเม่าจากเทือกเขาภูพาน ชิมอาหารพื้นเมืองสกลนคร ฯลฯ ร่วมติดดอกผึ้ง ปราสาทผึ้งโบราณ ชมมหรสพที่สนุกสนานตลอดการจัดงาน รวมทั้งมีพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ในวันออกพรรษา ในเช้าวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครพนม ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางมาชื่นชมความวิจิตรงดงามของปราสาทผึ้งและร่วมกิจกรรมทำบุญในประเพณีวันออกพรรษาของชาวสกลนคร ซึ่งในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจังหวัดสกลนครจะมีอากาศหนาวเย็นเหมาะสมแก่การเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

กำหนดการจัดงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาว
จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562

แหล่งข่าว :  facebook สกลนครทันข่าว และ https://i-san.tourismthailand.org/

Facebook
Twitter
Line