วัน: 10 ตุลาคม 2019

🌻 ทำกล้วยตากทานเองง่าย ๆ

ทำกล้วยตากทานเอง มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ กล้วย […]